Free EASEUS Partition Master Home Edition
As Partition Magic alternative, EaseUS Partition Master Home Edition is a ALL-IN-ONE partition solution and disk management freeware. It allows you to extend partition (especially for system drive), manage disk space easily, settle low disk space problem on MBR and GUID partition table (GPT) disk under Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 (SP1 included) and Windows 8 32 bit and 64 bit system. Easeus Partition Master Home Edition is an all-in-one partition solution and disk management freeware. It allows you to extend partition (especially for system drive), manage disk space easily, settle low disk space problem on MBR and GUID partition table (GPT) disk under Windows 2000/XP/Vista/Windows 7 (SP1 included) 32 bit and 64 bit system. Three main features: Partition Manager, Partition Recovery Wizard and Disk & Partition Copy to solve all partition problems under hardware RAID, MBR & GPT disks, removable devices. The program allows you to drag and drop on the disk map to simplify your job. It doesn't require a reboot when extending NTFS partition to minimize computer downtime. New feature: Upgrade system disk to a bigger one with one-click
Source: Chengdu Yiwo Tech Development

Download EASEUS Partition Master Home Edition 9.1

-Document

-Software

EASEUS Partition Master Home Edition Miễn Phí

EASEUS Partition Master Home Edition miễn phí là phân vùng ổ cứng được cải tiến về giao diện, tăng tốc quá trình thay đổi kích thước, di chuyển phân vùng.
Nó cho phép bạn mở rộng phân vùng (đặc biệt là cho ổ đĩa hệ thống), quản lý không gian ổ đĩa một cách dễ dàng, giải quyết các vấn về không gian ổ đĩa quá thấp cho Windows 2000/XP/Vista/Windows 7.
- Mở rộng phân vùng hệ thống NTFS mà không cần phải khởi động lại để tối đa hóa hiệu suất PC
- Thay đổi kích thước / di chuyển phân vùng mà không lo bị mất mát dữ liệu
- Hợp nhất các phân vùng con thành 1 phần vùng lớn
- Tách phân vùng nhằm phục vụ cho các công việc sử dụng khác nhau
- Phân phối lại không gian trống
- Tạo đa phân vùng: một cho hệ thống và một cho dữ liệu…
- Xóa phân vùng và dọn dẹp phân vùng để phá hủy dữ liệu
- Chế độ drag và drop giúp dễ dàng phân vùng ổ đĩa
- Hỗ trợ Windows 2000/XP/Vista/Windows 7