Portable software thiết lập lá số tử vi

Trình Ứng Dụng An Sao Tử Vi 7.2.1.8
Tác giả: Trần Nhật Thành

Software này khá tiện dụng để lập lá số tử vi nhanh gọn và chính xác
*Phần mềm có các mục Chương trình giúp ta lấy lá số, lưu lá số, in lá số và đặc biệt xuất lá số ra tập tin hình ảnh
*Mục bình giải lá số. Mục này do chính chúng ta viết vào những ghi nhận về lá số ấy. Như vậy có phần thuận tiện khi nghiên cứu ghi những nhận xét.

Download