Lúc cháu mười ba tuổi là người mà ông đă dạy cháu về kinh Phật. Khi cháu trưởng thành, ông có gởi cho cháu cuốn "Đuốc Soi Đường và KINH NHẬT TỤNG". Cuốn sách này đă thay đổi cuộc đời của cháu là không tin vào tôn giáo mang lại hạnh phúc cho ḿnh bởi v́ ông là người khiếm thị (người mù) làm sao mà chỉ dẫn cuộc đời của cháu bời ánh đuốc của ông. Chính v́ sự khiếm thị, sự bỏ công, tiền túi của ông ra để viết cuốn sách đó và phát không cho mọi người ảnh hưởng đến cuộc đời của cháu là đừng để tư tưởng của người khác ảnh hưởng đến ḿnh quá nhiều, phải t́m hiểu chính ḿnh v́ ai cũng có một trong những khả năng kỳ diệu như sau:
*Thiên nhỉ thông (Clairaudience)
*Thiên nhăn thông(Clairvoyance)
*Trực giác(Intuition)
*Thấu cảm xúc(Clairsentience)
Tùy theo mỗi người mà phát huy các khả năng đó.

Cuốn "Đuốc Soi Đường và KINH NHẬT TỤNG" là một trong các tác phẩm của Tâm Đắc Phạm văn Kim, Nhận thấy tác phẩm có tính cách phổ biến cho người học Phật. Chúng tôi đă tái bản để giúp cho độc giả Phật tử có thêm những hiểu biết giáo lư Đạo Phật.

Trong cuốn sách này có đề cập lời Đức Phật dạy : "Đừng tin tưởng vào một điều ǵ v́ phong văn. Đừng tin tưởng điều ǵ v́ vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều ǵ v́ cớ được nhiều nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều ǵ dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều ǵ dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng điều ǵ do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đă khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều ǵ chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái ǵ mà chính các người đă từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho ḿnh và người khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hăy lấy đó làm chỉ chuẩn”.

Lời phật dạy: " Làm trăm cái chùa không bằng cứu độ một người, Cứu độ trăm người không bằng giác độ một cái tâm" Như thế giác ngộ một cái tâm có giá trị công đức hơn làm vạn ngôi chùa.
Muốn biết nhân quá khứ, hăy xem quả hiện tại, cứ coi nhân hiện tại, đoán được quả vị lai. Không có Phật, Thánh nào ban phúc, xá tội cho ai cả, chính con người tạo ra phúc hay tội cho con người là làm ác hay làm thiện.

By Lanba

 
Download ebook :

| HOME | FORUM |