| Trang Chủ  | Danh Ngôn  |  Giải Giấc MơTin Tức  | 
Người ta thường nói: "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một hành động".
Chỉ tin tưởng cái gì mà chính mình đã từng trải, kinh nghiệm. lập đi lập lại và nhận là đúng thì cái đó là đúng với mình.

         Những ý thức hệ tôn giáo, chù nghĩa độc tôn thường ngăn chặn sự phát triển khoa học và tự do tư tưởng của con người. Mọi khám phá khoa học, mọi tư tưởng trái ngược với ý thức hệ tôn giáo, chù nghĩa độc tôn đều bị lên án và phải diệt trừ. Ngày nay khoa học đã đạt được nhiều thành quả trong mọi ngành với nhiều phát minh, khám phá kỳ diệu; Nhưng thực ra, còn nhiều điều khoa học chưa giải thích nỗi như giấc mơ, có linh hồn hay không?. Những tiến bộ khoa học đã đẩy lui đi phần nào quan niệm thần thánh, mê tín dị đoan của con người. Nhưng xã hội càng văn minh, cuộc sống của con người càng ngày càng có mối quan hệ phức tạp và biến động. Do đó con người cũng muốn biết số mệnh kể cả những người có học thức cao. Từ quan niệm số mệnh,  hầu hết các dân tộc trên thế giới đều lưu truyền các hình thức bói toán (khoa tử vi, xem tướng, xem chỉ tay...). Có những nhà khoa học không tin giá trị của môn bói toán. Họ cho những người tin bói toán là mê tín. Sự thật có nhiều điều, nhà khoa học chưa hiểu rõ, không giải đáp được thì không thể hoàn toàn phủ nhận các sự kiện của người khác nêu ra. Tôi tin rằng không một nhà tiên tri nào có thể đoán đúng trong trò chơi sấp ngửa. Khi tôi tung đồng tiền lên, tôi có thể làm cho đồng tiền ngửa hoặc sấp theo ý mình. Nói như vậy các bạn hiểu đồng tiền cò hai mặt giống nhau. Số phận phần lớn do mình quyết định. Các bạn phải tự tìm hiểu bí ẩn cuộc đời và thay đổi cái gốc số mệnh.  

    Bạn có tin vào số mệnh hay không?

Tôi tin vào số mệnh, tôi có thể thay đổi số mệnh. Người ta thường nói: "khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống". Biết trước bao giờ cũng tốt hơn là không biết. Biết số mệnh sẽ tìm cách hóa giải để được bình an.

Làm cách nào để biết trước.

 Tôi quan tâm số mệnh từ năm 1967, tiếp tục nghiên cứu bằng cách đọc sách tử vi, chỉ tay, và nhân tướng học. Tôi khám phá sức mạnh tử vi, chỉ tay, và nhân tướng học. Điều này được minh họa  khu vực màu trắng đại diện cho số phận có chứa tử vi, chỉ tay, và nhân tướng học. Sự nghiên cứu mất rất nhiều thời gian; Kết quả chưa thật tối ưu. Tôi tìm phương cách khác, giấc mơ sẽ giải đoán tương lai của tôi bởi vì nó quá dễ học, ngay cả người mù chữ. Bạn không tin giấc mơ có thể tiên đoán tương lai; làm sao có giấc mơ tương lai.  Bạn phải tập trung, thực hành và kiên nhẫn để có một giấc mơ tương lai. Tôi làm được là các bạn làm được.

Bạn có thể thay đổi số mệnh không?

Tôi tin biết số để cải số. Phải biết làm điều thiện tránh việc ác. Hãy cố gắng làm hết sức mình rồi Trời sẽ giúp cho.

 Tôi đã nghe nói: "gieo một suy nghĩ, gặt một hành động; gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một tính cách; gieo một tính cách, gặt một số phận.". Tôi luôn luôn suy nghĩ về Thượng đế. Một ngày tôi nhận thấy rằng Thượng đế nói trong linh hồn của tôi. Tôi đã nhận được lời khuyên hữu ích  của Thượng đế trong cuộc sống. Đó là cách tốt nhất để chiến thắng những thử thách trong cuộc sống, vì vậy tôi có thể thay đổi số mệnh của tôi tốt hơn.

 Tôi có thể rút ra một số kinh nghiệm từ bài học số phận tôi
Thượng đế không thể thay đổi quá khứ. Tôi sẽ không thay đổi trong tương lai nếu tôi có thể biết chính xác những sự kiện trong tương lai. Có một cách duy nhất để thay đổi số phận là thông qua giúp đỡ Thượng đế.

By Thông Mộng Gia Lanba