logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
xuong  
#1 Đã gửi : 20/07/2014 lúc 08:39:36(UTC)
xuong

Danh hiệu: Moderate

Nhóm: Registered
Gia nhập: 21-02-2012(UTC)
Bài viết: 8,785

Cảm ơn: 1 lần
Được cảm ơn: 3 lần trong 3 bài viết
Theo chương trình, kể từ mai, thứ hai, ngày 21.07, Phái đoàn quan sát viên về Tự do tôn giáo của Liên Hiệp Quốc sẽ làm việc tại Việt Nam, bắt đầu từ Hà Nội.

Nhân đây, VRNs xin cung cấp thông tin đến quý độc giả về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, khởi đi từ đạo Cao Đài. Một tôn giáo do người Việt Nam phát tu từ đầu thế kỷ 20.
—-

ĐẠO-NẠN CỦA ĐẠO-CAO-ĐÀI SAU NĂM 1975 TRONG CHẾ-ĐỘ CỌNG-SẢN

I – Từ ngày khai ĐẠI-ĐẠO TAM-KY PHỔ-ĐỘ gọi tắc là ĐẠO-CAO-ĐÀI

- Đạo-Cao-Đài thờ Thiên Nhãn.

- Cổ-Pháp (Xuân Thu, Phất Chủ, Bát Vu) biểu tượng của tam giáo Phật,Thánh,Tiên.

- Đạo Kỳ: 3 màu, Vàng, Xanh, Đỏ.

- Pháp Chính Truyền, là Hiến-Pháp-Đạo.

- Tân-Luật là luật chung của Đạo.

- Kinh-lễ, Thiên-Đạo, Thế-Đạo, Giáo-Lý, Bát-Đạo-Nghị-Định và Luật-Lệ của Hội-Thánh là nội quy nội luật hành Đạo.

- Đạo-Cao-Đài có 4 cơ quan Chánh-Trị-Đạo là:

*Hiệp-Thiên-Đài (cơ quan giữ gìn luật pháp Đạo)

*Cửu-Trùng-Đài (cơ quan hành chánh của nền Đạo)

*Phổ-Tế (cơ quan phổ độ chúng sanh)

*Phước-Thiện (cơ quan bảo tồn giúp khó trợ nghèo).

Từ năm 1926-1975 Đạo-Cao-Đài có trên 3 triệu tín đồ ở Quốc Nội, Hải Ngoại.

II- Sau năm 1975, Cộng sản chiếm Miền Nam Việt Nam, Đạo-Cao-Đài là một trong những tôn giáo bị Cộng Sản tiêu diệt mạnh nhất

Qua những văn bản của chế độ CS sau đây:

1- Bản An Cao-Đài của MTTQTTN (mặt trận tổ quốc tỉnh Tây Ninh) ký Ngày 20.09.1978 (Lên án Đạo Cao Đài thân Mỹ, Nhật, Pháp, chống cách mạng).

2- Quyết định số 142 trên QĐUB, của UBNDTTN (Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh), do ông Đặng Văn Thưởng ký ngày 04.06.1980.

3- Hướng dẫn số 21 của trưởng ban DVTW (Dân vận trung ương đảng CSVN) do ông Phan Minh Tánh ký ngày 29.01.1991 (Để đưa đảng viên CS vào nội bộ tôn giáo).

4- Thông báo số 34 của BCHTWĐ (Ban chấp hành trung ương đảng CSVN) do ông Lê Đức Anh ký ngày 14.11.1992 (không khuyến khích phát triển tôn giáo và chuẩn bị nhân sự được cài vào để điều hướng đại hội của tôn giáo).

5- Thông báo số 10 của Ban Tôn Giáo Chính Phủ (BTGCP) do ông Vũ Gia Thanh ký ngày 30.02.1995 (theo chủ trương của CS để điều hành tôn giáo quốc danh do họ lập nên).

6- Kế hoạnh 01 của Tỉnh Uỷ tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Văn Rốp ký ngày 29.05.1996 (ngăn ngừa, trấn áp, không cho phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Đạo và đời theo chủ trương của đảng).

7- Quyết Định 42 của TUTTN (Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh) do ông Nguyễn Văn Rốp ký ngày 29.05.1996 (thành lập UB chỉ đạo để hướng dẫn Cao Đài Quốc Doanh đại hội để CQCSVN công nhận tư cách pháp nhân).

8- Thông tư số 02 của BTGCP do ông Lê Quang Vịnh ký ngày 16.06.1999 (Chức sắc HĐCQ – Hội đồng chưởng quản – được công cử phải do chính quyền CSVN công nhận theo phẩm cấp).

9- Thông báo 319/TB/DV của DVTW do ông Trịnh Xuân Giới ký ký 30.09.1996 (không cho sử dụng cơ bút và dự thảo hiến chương của HĐCQ Cao Đài Quốc Doanh).

10- Hướng dẫn 31/HD/DVTW của BDVTW do ông Trịnh Xuân Giới Ký ngày 16.02.1998 (nắm rõ tình hình diễn tiến của từng hệ phái để đảng có hướng chỉ đạo tiếp).

11- Thông báo số 145 Tối mật/TB/TW của Bộ Chính Trị do ông Phạm Thế Duyệt ký 15.06.1998 (tiến tới lập pháp lệnh tín ngưỡng cho các tôn giáo)

- Như vậy qua 11 văn bản mật và Tối mật ở trên đã chứng minh CQCSVN quyết tâm tiêu diệt Đạo-Cao-Đài do ĐỨC CHÍ TÔN lập thành xem chi tiết vào đường link: baotonchanhphap.net/new -> Diễn Đàn -> những tài liệu DCS tiêu diệt Đạo-Cao-Đài.

III- Tiếp đến CQCSVN tịch thu toàn bộ cơ sở của Đạo từ Trung Ương Đến Địa Phương

- Giải thể Hội Thánh và tất cả cơ-cấu Hành Chánh của Đạo

- Cấm sử dụng Cơ Bút (thần linh hoc), không cho Hội Thánh và quyền năng Thiêng-Liêng, Thông-Công hành đạo, theo chánh truyền của ĐỨC CHÍ TÔN.

- Buộc Chức Sắc Thiên-Phong không theo chủ trương của Chủ Thuyết Vô Thần CS về Tu tại gia.

IV- Vì vậy những Chức Sắc và Tín Đồ Trung Kiên vì Đạo, Đấu tranh quyết giữ chơn truyền Chánh Pháp của ĐỨC-CHÍ-TÔN đã hướng dẫn lập Đạo từ năm 1976 không cho quyền đời lợi dụng

*Đã trải qua gần 40 năm Chức Sắc và Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh đấu tranh bảo vệ Đạo Quyền Trong tinh thần ôn hoà, nhưng CQCSVN vẫn tiếp tục đàn áp qua nhiều hình thức, đưa giấy triệu tập lên công an, khủng bố tinh thần, cản trở việc đi lại trong công việc Đạo Sự. Họ còn dùng Cao Đài Quốc Doanh, công an, côn đồ… ban ngành Chánh Quyền cướp một số Thánh Thất Chơn Truyền như TT. Long Bình ở tỉnh Tiền-Giang , TT Định Quán tỉnh Đồng-Nai, TT Phú Mỹ tỉnh Bình Định, đánh đập một số đồng đạo bị trọng thương.

Gần đây CQCSVN liên tục đàn áp, Sách Nhiễu đồng đạo ở Vĩnh Long, cụ thể ở văn phòng Tộc Đạo Châu Thành nhà của Hiền Huynh CTS.Nguyễn Kim Lân, Hiền Tỷ CTS.Nguyễn Bạch Phụng bị theo dõi nhiều hơn sau khi điều trần ở Quốc Hội Hoa-Kỳ.

Hiền Huynh CTS.Hứa Phi trưởng BĐDKNS bị khống chế từ thể xác đến tinh thần và bị người giả dạng Cao Đài Quốc Doanh đánh trọng thương phải nằm viện, đồng đạo trong nước như ở Quảng-Ngãi, An-Khê, Tây Ninh bị đàn áp vì không theo Đạo Cao Đài Quốc Doanh, đứng đầu là ông Cựu Dân Biểu Quốc Hội, Nguyễn Thành Tám và ông HĐND tỉnh Tây-Ninh, Lê Minh Khuyên làm Chưởng Quản và Phó Chưởng Quản hội thánh Cao-Đài Tây-Ninh.

Đây là dẫn chứng một số việc của Đạo-Cao-Đài. Ngoài ra các tôn giáo khác như: Công-Giáo, Phật Giáo Việt NamThống Nhất, Tin Lành và Phật Giáo Hoà Hảo Thuần Tuý đang bị CQCSVN đàn áp.

Chúng tôi mong muốn thanh bình đến trên tổ quốc Việt Nam, để đạo và đời hưởng được ân huệ của Đấng THƯỢNG ĐẾ tối cao .

Chủ quyền của Đạo được tôn trọng và những cơ sở của Đạo, CQCSVN phải trả lại cho Đạo dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc và Quốc Tế.

Nay kính

Việt Nam ngày 16.07.2014 (AL ngày 20.06 năm Giáp Ngọ).
Thay mặt BDDNSDCD
Trưởng ban

CTS.Hứa Phi
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.096 giây.