logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn Điều hành Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Ebook
Bài viết mới
 (2 đang xem)
This is the place where you can share eBooks
1 1 World Proverbs  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lanba
25-02-2012 lúc 09:27:36(UTC)
Bài viết mới
Nơi chia sẻ Ebook tiếng Việt
8 9 Nhà báo và nhà kiểm duyệt  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi ta
16-12-2014 lúc 07:18:30(UTC)
Bài viết mới
 (1 đang xem)
Ebook không đăng nơi đây. Những bài hướng dẫn về Computer, Photoshop, Flash...
1 1 Keyboard Shortcuts for Windows  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lanba
25-02-2012 lúc 09:47:31(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Sợ Chết  bởi  khi (Kiến Thức Phổ Thông) Hôm nay lúc 11:25:58 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Đã Muộn Mất Rồi!  bởi  khi (Chế độ độc đảng) Hôm nay lúc 11:24:18 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Gã Cựu Ảo Thuật Gia Từ Quán Rượu Minhota  bởi  khi (Truyện) Hôm nay lúc 11:22:54 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Chuyện tình Hai Sắc Hoa Ti Gôn và ai là tác giả của những bài thơ TTKh  bởi  ta (Kiến Thức Phổ Thông) Hôm nay lúc 9:58:25 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Sài Gòn, Hà Nội mãi mãi là văn hóa kẻ chợ  bởi  ta (Chế độ độc đảng) Hôm nay lúc 9:55:04 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
86 người trực tuyến, 86 khách for last 5 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 512, vào 23-02-2019 lúc 01:45:57(UTC).
Thống kê
Có 41,560 bài viết và 36,128 chủ đề trong tổng số 46 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm nay lúc 11:25:58 SA(UTC) bởi. khi.
Diễn đàn có tất cả 568 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  tranthu.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.020 giây.