logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn Điều hành Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Ebook
Bài viết mới
This is the place where you can share eBooks
1 1 World Proverbs  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lanba
25-02-2012 lúc 09:27:36(UTC)
Bài viết mới
Nơi chia sẻ Ebook tiếng Việt
9 10 Trần Dần – Ghi 1954-1960  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
18-01-2022 lúc 12:59:23(UTC)
Bài viết mới
Ebook không đăng nơi đây. Những bài hướng dẫn về Computer, Photoshop, Flash...
1 1 Keyboard Shortcuts for Windows  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lanba
25-02-2012 lúc 09:47:31(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Vì Sao Phật Giáo Suy Giảm?  bởi  song (Phật Giáo) 25-05-2024 lúc 10:21:29(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Đạo Phật, Đạo Chùa  bởi  song (Phật Giáo) 25-05-2024 lúc 10:19:05(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Shopping một ngày Hè  bởi  song (Truyện) 25-05-2024 lúc 10:16:25(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Tiền Giang: truy tố hai facebooker tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân  bởi  song (Chế độ độc đảng) 25-05-2024 lúc 10:08:47(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Cannes 2024  bởi  song (Phim Ảnh) 25-05-2024 lúc 10:04:57(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
173 người trực tuyến, 173 khách for last 5 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 1583, vào 27-05-2023 lúc 01:29:34(UTC).
Thống kê
Có 51,590 bài viết và 45,296 chủ đề trong tổng số 46 diễn đàn.
Bài viết cuối 25-05-2024 lúc 10:21:29(UTC) bởi. song.
Diễn đàn có tất cả 568 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  tranthu.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2024, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.380 giây.