logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn Điều hành Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Ebook
Bài viết mới
This is the place where you can share eBooks
1 1 World Proverbs  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lanba
25-02-2012 lúc 09:27:36(UTC)
Bài viết mới
Nơi chia sẻ Ebook tiếng Việt
8 9 Nhà báo và nhà kiểm duyệt  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi ta
16-12-2014 lúc 07:18:30(UTC)
Bài viết mới
 (1 đang xem)
Ebook không đăng nơi đây. Những bài hướng dẫn về Computer, Photoshop, Flash...
1 1 Keyboard Shortcuts for Windows  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi Lanba
25-02-2012 lúc 09:47:31(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Phê Bình Parabole của Trần Nghi Hoàng  bởi  song (Tác Phẩm Văn Học) Hôm qua vào lúc 11:37:18 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Hồ Chí Minh, kẻ phản bội miền Nam  bởi  song (Kinh Tế Chính Trị) Hôm qua vào lúc 11:35:31 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Hồng Kông : Sách cổ vũ dân chủ bị rút khỏi các thư viện  bởi  song (Kinh Tế Chính Trị) Hôm qua vào lúc 11:26:29 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Ngắn Dài Chi Đâu  bởi  song (Truyện) Hôm qua vào lúc 11:19:47 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Moonlight Sonata 14 và Thiền Trăng  bởi  song (Kiến Thức Phổ Thông) Hôm qua vào lúc 11:17:26 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
9 người trực tuyến, 9 khách for last 5 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 512, vào 23-02-2019 lúc 01:45:57(UTC).
Thống kê
Có 43,573 bài viết và 37,947 chủ đề trong tổng số 46 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm qua vào lúc 11:37:18 SA(UTC) bởi. song.
Diễn đàn có tất cả 568 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  tranthu.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.464 giây.