| Trang Chủ  | Danh Ngôn  |  Giải Giấc MơTin Tức  | 

 Có những nhà khoa học không tin giá trị của môn bói toán. Họ cho những người tin bói toán là mê tín. Sự thật có nhiều điều, nhà khoa học chưa hiểu rõ, không giải đáp được thì không thể hoàn toàn phủ nhận các sự kiện của người khác nêu ra. Chúng ta biết con người là một tiểu vũ trụ, khả năng của con người rất lớn, nhưng chúng ta tìm hiểu về nó chẳng bao nhiêu. Thực tế, con người có những khả năng kỳ diệu như sau:
*Thiên nhỉ thông (Clairaudience): Người có khả năng nghe được những âm thanh và những tiếng nói từ một nơi khác, không cần dùng đến tai.
*Thiên nhãn thông(Clairvoyance): Người có khả năng nhìn thấy được những những vật thể nằm ngoài phạm vi tiếp nhận của những giác quan con người.
*Trực giác(Intuition): Người có khả năng nhận biết được một kiến thức, một sự việc một cách tức thời, không cần thông qua sự lý giải, lý́ luận , phân tích của cái trí.
*Thấu cảm xúc(Clairsentience): Người có khả năng thấy được những biến cố quá khứ, hiện tại, tương lai qua "cảm giác", khả năng nhìn thấu cảm xúc của người sống cũng như người chết.
Những bộ môn Thiền của đạo Phật, Yoga...có thể đạt những thành quả trên, tùy theo mục đích, phương pháp tập, nhanh hay chậm, đạt được hay không phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Đặc biệt, với những người tập luyện giấc mơ có thể dùng ý nghĩ để vượt ra khỏi thân xác bị giới hạn vào một khoảng không gian và thời gian.

Cuộc đời làm người của chúng ta rất quý giá. Chúng ta dành một phần ba cuộc đời cho giấc ngũ. Tại sao chúng ta không dùng 8 tiếng cho luyện tập giấc mơ? Không sách vở, không thầy dạy, không phí thời giờ và tiền bạc. Các bạn đọc Ebook Tự Giải Đoán Mộng các  bạn thấy nó dễ dàng, nhưng có hai điều quan trọng: Tập trung tinh thần cao độ, kiên nhẫn.


Bạn có thể download Ebook Tự Giải Đoán Mộng

Nếu bạn muốn trả lời những trả câu hỏi về giấc mơ Miễn Phí xin bấm vào đây

By Thông Mộng Gia Lanba