| Trang Chủ  | Danh Ngôn  |  Giải Giấc MơTin Tức  | 
Người ta thường nói: "Trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một hành động".
Chỉ tin tưởng cái gì mà chính mình đã từng trải, kinh nghiệm. lập đi lập lại và nhận là đúng thì cái đó là đúng với mình.
 
    Lúc còn là đứa trẻ mười bốn, tôi thường lắng xem ba tôi giải đoán lá số tử vi cho người tới xem. Khi tôi định cư ở Hoa Kỳ, thỉnh thoảng tới bạn ba tôi là một tử vi gia mở văn phòng xem tử vi trên Los Angeles, CA., nhờ giải đoán để so sánh với sự dự đoán của tôi. Qua những sự kiện trên tôi nhận thấy khoa tử vi rất nhiều hạn chế, mất rất nhiều thời gian nghiên cứu và không có lôi cuốn được tôi nên tôi từ bỏ nó từ lâu rồi. Do đó tôi tìm một môn khoa học nào nói chính xác hơn 90% những điều sẽ xảy ra trong tương lai và tôi có khả năng sửa đổi được điều ấy.
Nếu các bạn chưa biết môn tử vi, nên tìm đọc cuốn tử vi hàm số của Nguyễn Phát Lộc để hiểu đại cương về tử vi mà thôi, vì tử vi ít có tác dụng mang lại hiệu quả cao so với sức người, sức của và thời gian bỏ ra để dự đoán tương lai.
Tùy theo cách nhìn, cách suy nghĩ mà mỗi người giải thích quan điểm khác nhau về khoa tử vi.
-Nguyễn Hiến Lê 
-Nguyễn Phát Lộc
-Nguyễn Duy Hạnh
-Thiệu Vĩ Hoa
-Tham Vũ chính chiếu tiên sinh
-Hoàng Tùng
- Cự Vũ Tiên Sinh
Download: Các  quan điểm khác nhau về khoa tử vi
 

Thông Mộng Gia Lanba