logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn Điều hành Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Kinh Tế Chính Trị
Bài viết mới
 (8 đang xem)
Phát triển, bảo vệ và hưởng thụ nhân quyền trên Internet
1,077 1,312 Đấu tố Facebook - bằng chứng thất bại của...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
14-01-2019 lúc 01:28:05(UTC)
Bài viết mới
 (7 đang xem)
Nơi trao đổi thông tin về kinh tế chính trị
5,369 6,323 Ba khái niệm di cư, nhập cư và...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
12-01-2019 lúc 11:49:41(UTC)
Bài viết mới
 (7 đang xem)
Ngày nay, nó được áp dụng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới như Nga, Đức, Ý...
1,133 1,519 Paris Những Ngày Cuối Năm Trong Khói...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
12-01-2019 lúc 10:25:19(UTC)
Bài viết mới
 (18 đang xem)
Nó được áp dụng Trung Quốc, Cuba...
10,506 11,992 Tổng Kết Năm Qua, phải dứt khoát vạch mặt...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
15-01-2019 lúc 08:50:39(UTC)
Bài viết mới
Hệ thống đa đảng tốt hơn chế độc đảng
62 90 Bài học cho những người xã hội chủ...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
13-09-2018 lúc 08:57:47(UTC)
Bài viết mới
 (6 đang xem)
Ai phát biểu ý kiến trái với nhà cầm quyền thì đúng
1,457 2,259 Blogger Mẹ Nấm đang trên đường đến Hoa Kỳ  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi phai
18-10-2018 lúc 06:06:18(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc


  Thông tin
Thành viên trực tuyến
144 người trực tuyến, 144 khách for last 5 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 395, vào 23-03-2017 lúc 04:45:12(UTC).
Thống kê
Có 39,284 bài viết và 34,004 chủ đề trong tổng số 46 diễn đàn.
Bài viết cuối 15-01-2019 lúc 08:50:39(UTC) bởi. song.
Diễn đàn có tất cả 568 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  tranthu.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.264 giây.