logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn Điều hành Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Kinh Tế Chính Trị
Bài viết mới
 (5 đang xem)
Phát triển, bảo vệ và hưởng thụ nhân quyền trên Internet
1,262 1,512 Việt Nam tính chặn Facebook để ngăn ‘nhiễu...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
24-11-2020 lúc 12:21:39(UTC)
Bài viết mới
 (4 đang xem)
Nơi trao đổi thông tin về kinh tế chính trị
6,539 7,562 Ngày Lễ Tạ Ơn Nghĩ Đến Những Người Di...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
Hôm qua vào lúc 12:37:50 CH(UTC)
Bài viết mới
Ngày nay, nó được áp dụng tại hầu hết các quốc gia trên thế giới như Nga, Đức, Ý...
1,287 1,699 Thông Điệp Lễ Tạ Ơn Từ Tổng Thống Tân...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
Hôm qua vào lúc 12:35:04 CH(UTC)
Bài viết mới
 (12 đang xem)
Nó được áp dụng Trung Quốc, Cuba...
12,179 13,847 Trí thức lạc hậu, cán bộ lung tung  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
Hôm qua vào lúc 12:16:09 CH(UTC)
Bài viết mới
Hệ thống đa đảng tốt hơn chế độc đảng
71 100 Điều mơ ước “xa vời” của một một cô...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
24-11-2020 lúc 02:53:08(UTC)
Bài viết mới
 (3 đang xem)
Ai phát biểu ý kiến trái với nhà cầm quyền thì đúng
1,468 2,281 Việt Nam : nhà báo Phạm Thị Đoan...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
22-10-2020 lúc 11:20:49(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc


  Thông tin
Thành viên trực tuyến
31 người trực tuyến, 31 khách for last 5 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 512, vào 23-02-2019 lúc 01:45:57(UTC).
Thống kê
Có 44,600 bài viết và 38,902 chủ đề trong tổng số 46 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm qua vào lúc 12:37:50 CH(UTC) bởi. song.
Diễn đàn có tất cả 568 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  tranthu.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2020, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.041 giây.