logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn Điều hành Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Văn Thơ
Bài viết mới
 (3 đang xem)
Những tin tức liên quan đến tác phẩm văn học
583 746 Đàn Bà Đẹp và Chính Quyền...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
24-11-2023 lúc 01:07:59(UTC)
Bài viết mới
 (8 đang xem)
Giới thiệu các tác phẩm
2,216 2,291 Nguyễn Đình Toàn, Nước Mắt Cho...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
04-12-2023 lúc 05:54:51(UTC)
Bài viết mới
 (5 đang xem)
Tìm kiếm, đóng góp những bài thơ
2,548 2,598 Trần Mộng Tú, Phụ Nữ và Chiến Tranh  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
10-07-2023 lúc 10:43:41(UTC)
Bài viết mới
Sưu tầm Video Audio mà bạn thích nghe xem một cách tiện lợi nhất.
33 38 “Những Người Tù Cuối Cùng” của Phạm...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
16-08-2023 lúc 11:10:32(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc


  Thông tin
Thành viên trực tuyến
158 người trực tuyến, 158 khách for last 5 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 1583, vào 27-05-2023 lúc 01:29:34(UTC).
Thống kê
Có 50,988 bài viết và 44,737 chủ đề trong tổng số 46 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm nay lúc 1:00:28 CH(UTC) bởi. song.
Diễn đàn có tất cả 568 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  tranthu.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2023, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.376 giây.