logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn Điều hành Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Văn Thơ
Bài viết mới
Những tin tức liên quan đến tác phẩm văn học
509 654 Đuổi Bóng Hoàng Hôn - Tuyển Tập...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
Hôm qua vào lúc 6:54:26 CH(UTC)
Bài viết mới
Giới thiệu các tác phẩm
1,651 1,712 Tiếng Nước Tôi  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
Hôm qua vào lúc 6:57:38 CH(UTC)
Bài viết mới
Tìm kiếm, đóng góp những bài thơ
1,955 2,003 Bụi hồng  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
31-01-2021 lúc 05:10:08(UTC)
Bài viết mới
Sưu tầm lời hay ý đẹp
1 1 Sưu Tầm Câu Danh Ngôn Hay  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi xuong
01-04-2012 lúc 10:26:00(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Tiếng Nước Tôi  bởi  song (Truyện) Hôm qua vào lúc 6:57:38 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Tiền  bởi  song (Truyện) Hôm qua vào lúc 6:56:07 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Đuổi Bóng Hoàng Hôn - Tuyển Tập Tiểu Luận Của Trương Vũ  bởi  song (Tác Phẩm Văn Học) Hôm qua vào lúc 6:54:26 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Ngày 8 tháng Ba nghĩ về bình đẳng giới và nữ quyền ở Việt Nam  bởi  song (Kiến Thức Phổ Thông) Hôm qua vào lúc 6:49:13 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Truyền thông chính trị phá hỏng câu chuyện ‘Người hùng’?  bởi  song (Chế độ độc đảng) Hôm qua vào lúc 1:31:01 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
7 người trực tuyến, 7 khách for last 5 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 512, vào 23-02-2019 lúc 01:45:57(UTC).
Thống kê
Có 45,283 bài viết và 39,527 chủ đề trong tổng số 46 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm qua vào lúc 6:57:38 CH(UTC) bởi. song.
Diễn đàn có tất cả 568 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  tranthu.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2021, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.028 giây.