logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn Điều hành Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Dự Đoán Học
Bài viết mới
 (3 đang xem)
Dành cho các bạn thích nghiên cứu xác suất, thống kê, tâm lý học...
42 56 Phóng phi thuyền phải đuổi tà  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
12-07-2019 lúc 02:56:05(UTC)
Bài viết mới
 (1 đang xem)
Dành cho các bạn thích nghiên cứu về tử vi, tướng số, chỉ tay...
60 72 Do số mệnh hay do con người?  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi phai
18-05-2019 lúc 09:57:51(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  Cầu nguyện: một biện pháp thăng hoa đời sống  bởi  song (Kiến Thức Phổ Thông) Hôm qua vào lúc 12:01:49 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Thiên thạch  bởi  song (Kiến Thức Phổ Thông) Hôm qua vào lúc 11:58:47 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Đích Tôn  bởi  song (Truyện) Hôm qua vào lúc 11:55:46 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Chồng tôi Bắc kỳ 54  bởi  song (Truyện) Hôm qua vào lúc 11:53:14 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Mùa Hè Da Đỏ  bởi  song (Truyện) Hôm qua vào lúc 11:51:36 SA(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
111 người trực tuyến, 111 khách for last 5 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 512, vào 23-02-2019 lúc 01:45:57(UTC).
Thống kê
Có 40,653 bài viết và 35,257 chủ đề trong tổng số 46 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm qua vào lúc 12:01:49 CH(UTC) bởi. song.
Diễn đàn có tất cả 568 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  tranthu.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.684 giây.