logo
Men for what watch? Watch, watch and call. A tool that is used for timing on breitling replica the wrist. Men wear watches what kind, starting from the basic color and size, have their own right watches, you can follow the watch's color, shape, value, occasions to carefully match their own clothing. For the choice of rolex replica a watch, the first to look at and their identity are consistent with a rural old people wear watches, a bit unrealistic, even if there is, it would have been too ostentatious. A Multi Millionaire owner, wearing a few hundred dollars of high imitation table also lost their identity, and even make friends on their own business is not good. In the formal social occasions, watches are often regarded as jewelry, for usually only ring a jewelry can be worn by rolex replica uk men is respected. Some people even stressed that: "the watch is not only a man's jewelry, but also men's most important jewelry." In western countries, watches, pens, lighters was once known as adult men "three treasures", is every man even for a moment can not be away from the body.

Chào mừng các bạn! Mong bạn Đăng nhập. Xin lỗi bạn, tạm dừng việc đăng ký mới.►Nhấn hình ảnh nhỏ sẽ hiện ảnh lớn ‹(•¿•)›

Thông báo

Icon
Error

Diễn đàn Điều hành Chủ đề Bài viết Bài cuối
   Dự Đoán Học
Bài viết mới
 (2 đang xem)
Dành cho các bạn thích nghiên cứu xác suất, thống kê, tâm lý học...
44 58 Làm sao để ta có thể dự đoán...  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi song
04-09-2019 lúc 11:57:11(UTC)
Bài viết mới
 (3 đang xem)
Dành cho các bạn thích nghiên cứu về tử vi, tướng số, chỉ tay...
60 72 Do số mệnh hay do con người?  Xem bài viết cuốiGo to first unread
bởi phai
18-05-2019 lúc 09:57:51(UTC)
Đánh dấu tất cả diễn đàn đã đọc

  Chủ đề đang thảo luận
Bài viết cuối
Bài viết mới  ‘Nhạc sĩ thần đồng’ Cung Tiến  bởi  song (Âm Nhạc) Hôm nay lúc 5:20:27 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Ông Phật Cười  bởi  phai (Truyện) Hôm qua vào lúc 4:10:40 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  30 Năm Sau...  bởi  phai (Kinh Tế Chính Trị) Hôm qua vào lúc 4:07:41 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Thước Đo  bởi  song (Truyện) Hôm qua vào lúc 12:21:12 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
Bài viết mới  Nước Mỹ là xứ của người di dân. Hãy tuyên dương văn hóa của mình!  bởi  song (Kinh Tế Chính Trị) Hôm qua vào lúc 12:18:52 CH(UTC) Xem bài viết cuối Go to first unread
 

  Thông tin
Thành viên trực tuyến
23 người trực tuyến, 23 khách for last 5 minutes
Thành viên trực tuyến kỷ lục nhiều nhất là 512, vào 23-02-2019 lúc 01:45:57(UTC).
Thống kê
Có 41,865 bài viết và 36,413 chủ đề trong tổng số 46 diễn đàn.
Bài viết cuối Hôm nay lúc 5:20:27 CH(UTC) bởi. song.
Diễn đàn có tất cả 568 thành viên.
Chào mừng thành viên mới nhất:  tranthu.
  • Bài viết mới  Bài viết mới
  • Không có bài viết mới  Không có bài viết mới
  • Diễn đàn đã khóa  Diễn đàn đã khóa

Powered by YAF.NET | YAF.NET © 2003-2019, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.020 giây.